Pionieren: Bestendigen en Doorgaan
Groeien naar spirituele, organisatorische en financiële volwassenheidGeloven in Moerwijk Pionierstraining-PKN-Geloven-in-Moerwijk Pionieren

Komend weekend gaan Hans, Annelies, Edgar en Bettelies naar het pioniersweekend met voor ons als thema ‘Bestendigen en Doorgaan’. Waar komt het op aan als je op de lange termijn wilt doorgaan met pionieren? Wat maakt dat een pioniersplek bestendig is? Daar gaan wij niet alleen over. Daarom willen we dmv 2 polls de volgende vragen aan jullie voorleggen:

Vraag 1: Welke richting vinden jullie dat we tijdens het pioniersweekend verder moeten verkennen? 
Vraag 2: Welk verdienmodel achten jullie het meest geschikt om onze pioniersplek te kunnen bestendigen?

Hierbij 😉

Vraag 1: Welke richting vinden jullie dat we tijdens het pioniersweekend verder moeten verkennen? (2 keuzes mogelijk)

Elk van deze zes punten is toegelicht in het basisartikel (PDF) over bestendigen en doorgaan. Tijdens de pionierstraining, met deze test en dus ook met jullie helpt de PKN ons tijdens het weekenden verder te ontdekken welk punt voor  het belangrijkst is.

Bestendigen
Als je zoals wij nu, aan de slag gaat met hoe een pioniersplek op de lange termijn kan doorgaan, zonder al teveel steun van buitenaf, dan noemt de PKN dat ‘bestendigen’. Het is belangrijk om daar vanaf het begin over na te denken. Want als je bij de start kiest voor een duur gebouw of een kostbare betaalde kracht, dan heeft dat gevolgen. Het is dan vaak lastiger om alles te blijven financieren. Denk hierbij aan de bouw van die toren in Lukas 14.

Verdienmodellen
Hoe kunnen we Geloven in Moerwijk als pioniersplek en pionierende kerk voor een langere termijn betaalbaar maken? Iedere pioniersplek heeft een verdienmodel nodig. Of meerdere verdienmodellen. Want zelfs als je als wij kiest voor een lowbudget pioniersplek heb je uitgaven. Daar moeten inkomsten tegenover staan. Onder een verdienmodel verstaat de PKN de manier waarop een pioniersplek inkomsten genereert. Maar aan welke modellen moeten we dan denken? Hieronder staan twaalf modellen die de PKN in vier clusters onderverdeeld heeft.

12 Manieren om eigen inkomsten genereren

 1. Via regelmatige giften stevige inkomsten vanuit de eigen geloofsgemeenschap
 2. Het combineren van een geloofsgemeenschap met een (sociale) onderneming . Zoals we met Soco Soco al proberen
 3. Deelnemers of afnemers laten betalen voor activiteiten en dienstverlening

Weinig kosten maken

 1. Voortrekkers die vrijwillig veel tijd investeren naast een reguliere baan (tentenmakers)
 2. Een leefgemeenschap die de pioniersplek draagt, zodat er minder betaalde inzet nodig is
 3. Het ontwikkelen van een low-budget kerk met nauwelijks uitgaven

Externe financiering zoeken

 1. Een persoonlijke vriendenkring die financiële steun geeft aan de voortrekker(s)
 2. Een vriendenstichting die de pioniersplek structureel gaat steunen
 3. Een zakelijk netwerk rond de pioniersplek
 4. Doorgaande fondsenwerving

Samenwerken met anderen

 1. De sociaal-maatschappelijke activiteiten van de pioniersplek laten subsidiëren
 2. Blijvende ondersteuning door de zendende kerk(en), in een wederkerige relatie

Elk model heeft specifieke randvoorwaarden en vereist bepaalde kennis en kunde. Daarom past niet elk model bij elke pioniersplek. Het is belangrijk op tijd voor een model te kiezen, want bijvoorbeeld een leefgemeenschap start je niet in een jaar.

Vraag 2: Welk verdienmodel achten jullie het meest geschikt om onze pioniersplek te kunnen bestendigen? (3 keuzes mogelijk)

Leer verder

Wil je meer weten over bestendigen? Je kunt bijvoorbeeld hiernaar kijken:

%d bloggers liken dit: