Geloven in Moerwijk heeft een stichting om fondsen te kunnen werven: Pionieren in Moerwijk. De Stichting Pionieren in Moerwijk. – is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling. Dit betekent dat uw en jouw giften fiscaal aftrekbaar zijn. Op deze pagina vindt u de daarvoor relevante gegevens.

Naam: Stichting Pionieren in Moerwijk handelend onder Geloven in Moerwijk   Geloven in Moerwijk ANBI-logo-Geloven-in-Moerwijk-Pionieren-in-Moerwijk-300x239 ANBI

KVK Haaglanden:                66186242

RSIN:                                      856432623

Postadres:                             Starterstraat 7, 2531 GA, Den Haag

Telefoonnummer:                 070 221 211 3  

Emailadres algemeen:        
 info@geloveninmoerwijk.nl   

Emailadres 
Bettelies Westerbeek is:
       
pastor@geloveninmoerwijk.nl

– Jaarverslag 2016
– Jaarverslag 2017 
– Beleidsplan 

Over ANBI

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Per 1 januari 2014 moeten ANBI’s aan meer regels voldoen dan tot nog toe het geval is. Ze moeten via een internetsite een aantal vaste gegevens bekend maken.

Over Geloven in Moerwijk
Geloven in Moerwijk is een levendige pioniersplek in een wijk waar van alles gebeurt. Wat met MarcusConnect is opgebouwd, wordt met Geloven in Moerwijk voortgezet en uitgebouwd. Wij willen kerkzijn op een creatieve en praktische manier die past bij onze buurt en die aansprekend is voor mensen zonder christelijke achtergrond. Dit doen we onder andere door onze buurttuin, veel samen eten, praten en lachen, op zo’n manier dat mensen uit verschillende culturen zich thuis voelen.

We vinden het belangrijk om ons leven en geloof te delen met elkaar en de mensen om ons heen. Met elkaar willen we een positieve bijdrage leveren aan onze buurt. We dagen elkaar en de mensen om ons heen uit om Jezus na te volgen.

Mogen we ook op uw en jouw gebed, betrokkenheid en/of financiële steun rekenen?

 

 

 

%d bloggers liken dit: